2001

22. 6. 2001

- ustavující schůze vznikajícího klubu Korálky

Členové výboru byli zvoleni při výtvarném odpoledni dne 22. 6. 2001 ve složení:

Předsedkyně: pí Kozáková

Místopředsedkyně: pí Kopelentová

Hospodář: pí Cvrková

Jednatel: pí Fritzová

Organizátor: pí Rubášová

Bohužel pí Cvrkovou mrzí, že se všichni nemohli zúčastnit hlasování, ale tlačil nás čas. A protože si myslí, že na to mají všichni právo, navrhuje, že se sejdeme - všichni - v únoru na schůzce a společně odhlasujeme členy výboru a ustavíme směrnice organizace.

 

27. 8. 2001

- oficiální datum vzniku Klubu Korálky

K tomuto Registračnímu listu se velmi pomalu přidává IČO a ještě pomaleji číslo účtu a DIČ.

 

Členský příspěvek na rok 2001 byl stanoven ve výši 150,- Kč.

 

Už letos se nám podařilo uskutečnit nebo se zúčastnit těchto 3 akcí:

      1. 11. 2001 - Výtvarné odpoledne

6. - 9. 11. 2001 - výstava Rehaprotex

      9. 11. 2001 - Maškarní bál