Hvězdárna - setkání po prázdninách

 
  První setkání po prázdninách na Hvězdárně při opékání buřtů.