Kontakt

Klub Korálky

Masarykovo nám. 215/1
337 01 ROKYCANY


tel./fax: 371 723 759