O nás

Klub Korálky je pro nás a naše postižené děti. Rokycanské sdružení vyvíjí rozmanitou činnost.
Korálky i Korálci. Tak si říkáme a tak se o nás také dovídáte. Proč vznikl tento klub (klub rodičů s postiženými dětmi podpořený Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR)? Co nutí mámy a táty, aby vzali své postižené dítě a šli do klubu?
I kdyby nebyl připravený žádný program, má toto setkání veliký význam pro rodiče i děti. Když se narodí zdravé dítě, radosti převažují nad starostmi. Někdy tomu ale tak není. Slova lékaře se zdají být zlá, když vám sdělí, že vaše očekávané dítě bude postižené. Zpočátku nevěříte jeho slovům. Doufáte, že se vše změní, že se to musí přece změnit. Jak dítě roste, i vy sami poznáváte, že není vše v pořádku, přicházejí slzy. Často se ptáte, jak je to možné? Co jsme špatného udělali? Později začnete přemýšlet, jak dítěti pomoci, alespoň kolik se dá. Nevíte na koho se obrátit. Za kým máte jít? Kdo vám pomůže?
Je dobré, jestliže znáte někoho ze svého okolí, kdo má také postižené dítě. Někoho, kdo prošel tou stejnou cestou. Měl stejné problémy, stejné myšlenky. Trápila ho stejná bolest. Když najdete někoho takového, svět je hned radostnější. Probíráte zkušenosti, jak pracovat s dítětem, jak bojovat s těmi špatnými náladami, ve kterých se utápíte, jestliže se uzavřete s postiženým dítětem do čtyř stěn. Vytvoříte kolem sebe jakousi klec. Neodvážíte se jít ven a k sobě nikoho nepustíte. Ale tím strádají i vaše děti. Nejen tím, že svojí přecitlivělostí, špatnou náladou vnímáte své dítě, jeho chování, jeho výzvy úplně jinak. Rodiče, kteří přijali své postižené dítě, mají zcela odlišný přístup. Vztah rodičů a dětí je naplněn porozuměním a láskou. Postižené děti se také vzájemně obohacují. Jsou spolu rády.
Právě proto vznikl klub Korálky. Je tu pro nás a pro naše postižené děti.
Zdroj: Rokycanský deník 21. 9. 2002