První schůzka

První schůzka se konala jako již tradičně na rokycanské Hvězdárně.

Při opékání buřtů jsme si povídali o svých prázdninových zážitcích a teď už se těšíme na naše pravidelná setkávání. :)