Pouštění draků - Hvězdárna

Dne 8.9.2016 proběhla akce Pouštění draků na Hvězdárně v Rokycanech. Bylo krásné počasí, avšak vítr nefoukal, proto jsme si v klidu povídali a opékali buřty. Všichni se dobře bavili, dosyta najedli a strávili tak krásné odpoledne s klubem Korálky.